Dowload một số mẫu sổ sách kế toán (15:41 - 02/07/2011)

Dowload tại đây một số biểu mẫu sổ sách kế toán

Hệ thống văn bản-sổ sách-biểu mẫu-chứng từ kế toán

Chi tiết

Thông tư số 203/2009/TT-BTC ban hành ngày ngày 20 tháng 10 năm 2009(11:41 - 15/07/2010)

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định Xem chi tiết tại đây.

Chi tiết

Kê khai nộp thuế môn bài(13:03 - 05/07/2010)

Thuế môn bài  là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế .  Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng.... trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Chi tiết

135/2008/TT-BTC (12:45 - 05/07/2010)

Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Chi tiết

Số: 114/2008/NĐ-CP(11:39 - 05/07/2010)

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác.Các vấn đề khác liên quan đến việc phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác thực hiện theo quy định của Luật Phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website