Pháp luật về đất đai (08:50 - 17/06/2010)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
 

Chi tiết

Quyết định của bộ tr­ưởng Bộ Tài chính - Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)(08:22 - 17/06/2010)

Người ký: Trần Văn Tá | Ngày ban hành văn bản: 31/12/2002

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê công bố theo Lệnh số 06-LCT/HĐNN ngày 20/5/1988 của Hội đồng Nhà n­ớc và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà n­ớc ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT ngày 18/3/1989 của Hội đồng Bộ tr­ởng (nay là Chính phủ);

Chi tiết

Luật - Nghị định: Văn bản mới về thuế thu nhập cá nhân(10:00 - 16/06/2010)

Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế được miễn với các khoản tiền thưởng cho cả năm là một nửa số tiền thưởng

Miễn thuế 50% tiền thưởng Tết

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2009 do Bộ Tài chính mới ban hành.

Chi tiết

Một loại hình kiểm toán Nhà nước(09:58 - 16/06/2010)

Kiểm toán hoạt động: Một loại hình kiểm toán Nhà nướcLuật Kiểm toán nhà nước KTNN đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua vào ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành lừ ngày 1/1/2006.

Chi tiết

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website