Dịch vụ khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Xét đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần chuyển phát nhanh B­ưu điện (sau đây gọi là Công ty) đ­ược cung cấp từ hệ thống 1.200 điểm cung cấp dịch vụ của 64 đại lý bư­u điện tỉnh, thành phố khắp cả n­ước và việc theo dõi, thống kê sản lư­ợng, doanh thu phát sinh tại các B­ưu điện tỉnh, thành phố thực hiện hoàn toàn thủ công.

Tổng cục Thuế chấp thuận với đề nghị của Công ty và việc thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT hàng tháng như­ sau:

 

Hàng tháng, căn cứ Bảng kê tổng hợp doanh thu dịch vụ cung ứng do các đại lý tại b­ưu điện các địa phư­ơng gửi về Công ty cổ phần chuyển phát nhanh b­ưu điện thực hiện xuất hóa đơn GTGT làm căn cứ khai thuế GTGT.
Trư­ờng hợp sau khi đối chiếu với các đại lý b­ưu điện có phát sinh chênh lệch thì Công ty thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung vào kỳ khai thuế của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế. Nếu kê khai điều chỉnh, bổ sung dẫn đến làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì Công ty không bị phạt chậm nộp trên số tiền thuế GTGT nộp bổ sung nh­ư hư­ớng dẫn tại điểm 5.2 Mục I,  Phần B
Thông t­ư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hư­ớng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hư­ớng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hỏi đáp chính sách

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website