Tông hợp các câu hỏi iên quan đến thuế Nhà thầu

Câu hỏi 1: Xin cho biết các nghiệp vụ kinh tế nào có phát sinh thuế Nhà thầu?

Câu hỏi 2: Các văn bản pháp quy hiện hành về thuế Nhà thầu hiện hành?

Câu hỏi 3: Thời gian quyết toán thuế đối với nhà thầu không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam là khi nào? Nếu nhà thầu yêu cầu xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam thì bên Việt Nam sẽ làm gì ?

Câu hỏi 4: Hợp đồng ký kết với nhà thầu nước ngoài về cung cấp máy móc thiết bị (MMTB) có kèm theo các dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, đào tạo, vận hành, chạy thử thì tính thuế nhà thầu như thế nào?

Trả lời

Trường hợp nhà thầu nước ngoài

Thuế nhà thầu - Trường hợp Nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam giao bớt một phần việc cho nhà thầu phụ thì doanh thu tính thuế được xác định như thế nào?

 

Trả lời

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website