Tin vắn chứng khoán ngày 16/6( 2010-12-21 20:45:34 )

* Tính đến ngày 10/6/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HOSE) là 24.027 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 10/6/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) là 10.870 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 10/6/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) là 8.832 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 10/6/2010, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HOSE) là 6.932 đồng/chứng chỉ quỹ - tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ.

* Ngày 17/6, 6.750.000 cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE) chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 67,5 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 theo Thông báo số 324/TB-SGDHCM.

* Từ ngày 17/6/2010 - 16/8/2010, VOF Investment Limited, cổ đông lớn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 43.700.400 cổ phiếu, chiếm 4,98% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 17/6/2010 - 17/8/2010, Old Square Frontier Markets  Master Fund, L.P, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) dự kiến mua 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 100.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 18/6/2010 - 17/8/2010, bà Phạm Thị Tuyết Mai, vợ ông Phạm Văn Khương - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) đăng ký bán 248.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 891.756 cổ phiếu, vì lý do tài chính cá nhân.

* Từ ngày 21/6/2010 - 20/8/2010, ông Lương Bá Đàng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI-HOSE) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 283.226 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 17/6/2010 - 17/8/2010, ông Nguyễn Hoàng Chung - nhân viên kế toán, con ông Nguyễn Huy Chính - Ủy viên Hội đồng Quản trị, quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (mã VKP-HOSE) đăng ký tặng cho cha 20.000 cổ phiếu và bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 5.006 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ, nhằm tặng cho cha một phần và bán một phần để lấy vốn kinh doanh.

* Từ ngày 21/6/2010 - 20/8/2010, Trần Thị Tuyết Mai, con ông Trần Văn Tấn - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đăng ký bán 6.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6.610 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 16/6/2010 - 16/8/2010, bà Đào Hồng Ngọc, vợ ông Nguyễn Đông Phương - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 464.102 cổ phiếu, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 9/4/2010 - 8/6/2010, Hiệp hội Mía đường Lam Sơn – Thanh Hóa, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký mua 423.500 cổ phiếu, đã mua 241.500 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.818.000 cổ phiếu, chiếm 9,4% vốn điều lệ.

* Ngày 7 và 8/6/2010, Citigroup Global Market Ltd (CGML) & Citigroup Global Market Financial Products Ltd (CGMFP), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) công bố CGML đã bán 51.000 cổ phiếu, CGMFP đã bán 62.130 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.719.734 cổ phiếu, chiếm 4,95% vốn điều lệ. Trong đó: CGML nắm giữ 908.692 cổ phiếu, chiếm 2,62% vốn điều lệ; CGMFP nắm giữ 811.042 cổ phiếu, chiếm 2,33% vốn điều lệ.

* Từ ngày 13/5/2010 - 13/6/2010, bà Lê Thị Lệ, vợ ông Trần Văn Nhân - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) dự kiến bán 500.000 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đạt được giá bán như kế hoạch đề ra, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.200.000 cổ phiếu, chiếm 13,33% vốn điều lệ.

* Ngày 9/6/2010, ông Phạm Đức Khiết - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico(mã UIC-HOSE) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 520 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc cá nhân.

* Từ ngày 4/6/2010 - 7/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) đã bán 59.300 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 369.721 cổ phiếu, nhằm sửa lỗi sau giao dịch.

* Ngày 9/6/2010, bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (mã UIC-HOSE) đã bán 900 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 100 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Ngày 14/6/2010, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu đường Bình Triệu, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 1.613.650 cổ phiếu, chiếm 19,48% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Ngày 9/6/2010, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (mã ITC-HOSE) đăng ký bán 3.719.531 quyền mua, tương đương 3.719.531 cổ phiếu phát hành thêm, nhưng không bán được do Tổng công ty chưa tìm được khách hàng mua quyền mua trong thời gian đăng ký bán quyền mua, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 3.719.531 cổ phiếu (chưa bao gồm cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm).

* Ông Lê Quốc Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã TNT-HOSE) đã bán 1.022.410 cổ phiếu TNT từ ngày 21/5/2010 đến ngày 31/5/2010 nhưng không công bố thông tin.

* 8h ngày 21/6, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MêCa VNECO (mã VES-HOSE) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại Khác sạn Xanh Mê Ca VNECO, R17-72 Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM.

* Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (mã APC-HOSE) thông báo thay đổi ngày chi trả cổ tức 2009 chậm nhất là ngày 30/6/2010 thay vì ngày 15/6/2010 như đã thông báo do APC chưa đủ nguồn tiền để chi trả cổ tức.

* Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) đã thông nhất tạm thời chưa xác định thời gian cụ thể cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.003 tỷ đồng cho đến khi các vấn đề tồn tại được giải quyết rõ ràng hơn.

* Từ ngày 16/6/2010 - 23/6/2010, bà Nguyễn Thị Ánh Hằng, vợ ông Hoàng Quốc Huy - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà dầu khí (mã PHH-HNX) đăng ký bán 11.600 quyền mua cổ phiếu.

* Từ ngày 15/6/2010 - 11/8/2010, bà Nguyễn Thị Hiệp, vợ ông Lưu Văn Lấu - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) đăng ký bán 15.400 cổ phiếu, nhằm phục vụ chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 15/6/2010 - 11/7/2010, bà Trần Thị Thu Hà, chị ông Trần Đại Tùng - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà (mã SDH-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 12/4/2010 - 8/6/2010, ông Lưu Quang Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu/đã bán 3.500 cổ phiếu, đăng ký mua 50.000 cổ phiếu/đã mua 46.600 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua/bán hết số lượng đăng ký là do cổ phiếu kém thanh khoản, giá không đạt kỳ vọng, số cổ phiếu nắm giữ là 171.700 cổ phiếu, tương đương với 15,61% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/6/2010 - 14/8/2010, ông Lưu Quang Hưng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) đăng ký mua 110.000 cổ phiếu; đăng ký bán 171.700 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 16/6/2010 - 13/8/2010, ông Ngô Việt Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (mã CJC-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm.

* Từ ngày 10/5/2010 - 10/6/2010, ông Phạm Xuân Diệu - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đã mua 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 5.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 15/6/2010 - 11/7/2010, ông Phạm Xuân Diệu - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 15/6/2010 - 9/8/2010, ông Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm mua cổ phiếu PVA.

* Từ ngày 12/5/2010 - 12/6/2010, ông Phạm Thanh Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị/ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế dầu khí (mã PVE-HNX) đăng ký bán 3.000 cổ phiếu, nhưng không bán được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.120 cổ phiếu.

* Từ ngày 14/6/2010 - 14/7/2010, ông Phạm Thanh Minh - Ủy viên Hội đồng Quản trị/ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí (mã PVE-HNX) đăng ký bán tiếp 3.000 cổ phiếu, nhằm mục đích cá nhân.
 

Hỏi đáp chính sách

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website